Dr. Fazıl Küçük (Anısını Yaşatma) Yasası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi’nin 2 Aralık,1997 tarihli birleşiminde kabul olunan “Dr. Fazıl Küçük (Anısını Yaşatma) Yasası”,Anayasa’nın 94(1) maddesi gereğince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan olunur

Sayı:47/1997

DR. FAZIL KÜÇÜK (ANISINI YAŞATMA) YASASI

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:
Kısa İsim 1. Bu Yasa, Dr. Fazıl Küçük (Anısını Yaşatma) Yasası olarak  isimlendirilir.

Amaç2. Bu Yasanın amacı, Kıbrıs Türk Toplumunun lideri ve varoluş mücadelesinin  öncüsü Dr. Fazıl Küçük’ün adını ölümsüzleştirmek, mücadelesini gelecek kuşaklara aktarmak ve anısını kuşaktan kuşağa yaşatmaktır.

Resimlerinin  Asılması3.(1)Dr. Fazıl Küçük’ün resimleri, aşağıda öngörülen bina ve yerlerde sürekli olarak asılır:

(A)Devlet dairelerinde ve devletin tüm resmi binaları ile belediye binalarında;

(B)Kamu kurum ve kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinin binalarında;

(C)Kooperatif kuruluşları ile kamu bankalarının binalarında; ve

(Ç)Okullarda, havaalanlarında, limanlarda, kapalı spor salonlarında, kütüphanelerde ve spor federasyonlarında.

(2)Yukarıdaki (1)’inci fıkra kurallarının uygulanmasını sağlama yönünde gerekli tüm önlemler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunca alınır.

Küçük Müzesi Kurulması4.(1)Dr. Fazıl Küçük’ün, Halkın Sesi Gazetesinin üst katındaki ikametgâhı, “Dr. Küçük Müzesi” adı ile herkese açık bir müze haline dönüştürülür ve sürekli ziyarete açılır.

(2)Dr. Küçük Müzesinde,  Dr. Fazıl Küçük’ün kişisel eşyaları, kendisine toplum lideri ve/veya resmi sıfatı nedeniyle verilen armağanlar, ailesi ve/veya arkadaşları tarafından müzeye bağışlanacak eşyalar ve resimler sergilenir.

Mücadelesinin

Ve Anılarının Yayınlanması5.(1)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının ve gelecek kuşakların, toplumun varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ü tanımalarına olanak sağlamak amacıyla, yerli ve yabancı basın ve yayın kuruluşlarının yayınları ile Dr. Fazıl Küçük’ün yazıları, demeçleri ve konuşmaları ile biriktirdiği belgeler derlenir ve yayınlanır.

(2)(1)’inci fıkra kuralları uyarınca gerekli derleme ve yayın hizmetlerinin yürütülmesi ve gerçekleşmesi yönünde Bakanlar Kurulunca gerekli birim oluşturulur.Tüzük Yapma Yetkisi6.Aşağıda belirtilen hususların uygulanmasına ilişkin düzenlemeler Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak tüzükle belirlenir:

(1)Anıttepe’de  Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı  askerlerce nöbet tutulması için gerekli önlemlerin alınması;

(2)Milli bayramlar ile 15 Ocak Ölüm Yıldönümünde Anıttepe’de düzenlenecek devlet törenine ilşkin hususların saptanması;

(3)Kıbrıs Türk Halkının Mücadelesi ve Dr. Fazıl Küçük’ün  anısının yaşatılmasına yönelik geleneksel  spor etkinlikleri  düzenlenmesi;

(4)Uygun yerlere Dr. Fazıl Küçük’ün büstünün dikilmesi;

(5)Anıttepe yöresinde kat sınırlamasının getirilmesi ve yörenin Anıttepe’ye yaraşır bir çehreye kavuşturulması için gerekli düzenlemelerin  yapılması;

(6)Dr. Küçük Müzesinin yönetimi, ziyaret usulleri ve müzede yer alacak eşyaların korunması ile ilgili önlemlerin alınması.

 

Yürütme Yetkisi7. Bu Yasayı, Bakanlar Kurulu yürütür. Bakanlar Kurulu bu yetkisini doğrudan kullanabileceği gibi görevlendireceği Bakanlıklar eliyle de kullanabilir.

 

Yürürlüğe Giriş8. Bu Yasa , Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

 

Comments are closed.